info Bouw- en Vliegclub

Info modelvliegclub Mistery.Doel van de club: het bouwen van modelvliegtuigen en het vliegen ermee. Indien nodig/gewenst zal hierbij  vanuit de club hulp geboden worden, ervaring is dus niet nodig. Mvc Mistery is opgericht op 1 september 1991 als activiteit van het buurthuis de Trekschuit, werkt sinds 2011 als zelfstandige club en is in 2020 aangesloten bij de SNMV-bond (Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen).


Modellen.

 - Gebouwd worden zowel vrij-vliegende als radiobestuurde modellen, hoofdzakelijk vanaf een bouwtekening of met behulp van mallen. Afhankelijk van het ontwerp wordt hier binnen of buiten mee gevlogen. Gebruikt worden allerlei materialen zoals depron/foamboard en koolstof (liggers) maar soms ook nog balsa/vurenhout /spanpapier en 3D geprinte onderdelen. Micro-elektronica wordt toegepast voor de indoormodellen. Sommige leden bezitten ook een (model)helicopter en/of quadcopter die ze hoofdzakelijk binnen (in een sporthal) gebruiken. Alle radiografish bestuurde modellen worden tegenwoordig "drone" genoemd.


Lidmaatschap.

 - Het lidmaatschap loopt van jan t/m dec en stopt pas na opzegging.

Wij kennen drie soorten leden:

1). Bouwende leden: Zij bouwen hoofdzakelijk op de clubavonden, indien gewenst met de ondersteuning van de bouwleiders. De contributie is €150,- per jaar en zij hebben recht op het materiaal voor één model. Zendapparatuur dient zelf te worden aangeschaft. De clubleiding verzorgt de benodigde materiaalvoorraad en de gereedschappen. Grijpmaterialen zoals lijm/spanlak en mesjes/schuurpapier zijn gratis. Er is een uitgebreid pakket bouwtekeningen en gereedschappen beschikbaar.

2). Helpende leden, bijvoorbeeld familieleden. Zij helpen een jeugdlid, betalen een contributie van €40,- en hebben geen recht op materialen.

3). Leden die alleen vliegen en niet op club bouwen. Voor hun bedraagt het lidmaatschapsgeld €15,-. Maar zij hebben geen recht op gratis materialen.


Bouwen:

 - De bouwavonden worden gehouden op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur behalve in de vakantie en niet op feestdagen. Jeugdleden bouwen meestal tot 21 uur. De modellen kunnen in de bouwfase op club blijven.

Locatie: buurthuis Zuidoost, Middenpad 2, Zuid-Oost-Beemster.


Vliegen:

 - Met de radiobestuurde modellen wordt gevlogen op het bedrijventerrein-in-ontwikkeling de Baanstee in 

Purmerend-Noord zolang als daar ruimte voor is voor onze aktiviteit. Met de indoor-modellen wordt ca één keer per maand, voor eigen rekening, in sporthal De Beuk, van IJsendijkstraat 365 gevlogen.

Ook in een zaal van onze bouw-locatie zijn hiervoor beperkte mogelijkheden.


Verzekering:

 - Het bezit van een WAP-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid particulieren), waarin gedekt het risico van het vliegen met modelvliegtuigen en quadcopters/drone's tot 15-20 kg, is verplicht. Vaak is deze clausule al standaard opgenomen in de polis maar controleer dit svp nog even.


Nadere informatie over de club kan verkregen worden bij de clubleiders:


Wim Brizee, tel: 0299-432715 / 06-49762128   

e-mail: icarus.wm@hccnet.nl

Edwin Jacobs, tel: 0299-476257 / 06-22071405

e-mail: jacobs.edwin@gmail.com


of stuur uw vraag naar: info@mvcmistery.nl


We hopen u binnenkort, vrijblijvend, te ontmoeten op één van onze gezellige clubavonden of op één van de vlieglokatie's.


De clubleiding.


Info vliegclub Baanstee. - Eind 2013 is, als onderdeel van de modelvliegclub Mistery, de vcBaanstee opgericht.


Doel van de club is het bevorderen van het radiografisch bestuurd vliegen in Purmerend en omgeving.


Als locatie voor het vliegen wordt gebruikt:

-Indoor: sporthal De Beuk, van IJsendijkstraat 365.

-Outdoor: (toekomstig) industrieterrein de Baanstee. zie plattegrond op tabblad "Locatie"

De mvc Mistery heeft op 14 nov 2013 een gebruiksovereenkomst afgesloten met de gem. Purmerend voor het gebruik van een deel van het toekomstige bedrijventerrein Baanstee-Noord. Alleen leden van de vcBaanstee kunnen daar legaal vliegen.

Door de leden wordt gevlogen met zowel zelfgebouwde modelvliegtuigen/helikopters als met kant en klaar gekochte modellen. Het bouwen ervan kan thuis gebeuren maar ook tijdens de clubavonden van de modelvliegclub Mistery ( zie boven ) mits je daar natuurlijk lid van bent.

Voor elke locatie gelden specifieke regels. Zie hiervoor de info-bladen en de website.

De contributie bedraagt € 15,- per jaar.

Leden van de mvc Mistery zijn automatisch lid van de vliegclub.

Ook bij het leren vliegen kunnen we behulpzaam zijn,  de vliegclub beschikt namelijk over een lesvliegtuig (Bixler2) en twee gekoppelde zenders ( DX6i).

Dus voor de duidelijkheid:

--- Bouwen en vliegen bij de mvc Mistery voor €150,- per jaar.

--- Alleen vliegen bij de vc Baanstee voor €15,- per jaar.


De vc Baanstee is ook te vinden op facebook:  www.facebook.com/vc.baanstee


KvK inschrijving onder nummer: 59906022


Gedrags en veldregels leden vliegclub Baanstee (onderdeel van mvc Mistery)


•Modellen met brandstofmotoren zijn verboden.

•De vergunning geldt voor modelvliegtuigen klasse C, dat zijn modellen van maximaal 25 kg.

•De wettelijke Regeling Modelvliegen zoals uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is van toepassing

•Er dienen geen activiteiten plaats te vinden die schade toebrengen aan milieu en natuur en het terrein dient achtergelaten te worden in de staat waarin het aangetroffen is. Geparkeerde voertuigen mogen geen hinder veroorzaken voor overig verkeer.                                                                     

•De veiligheid van overkomende vliegtuigen, modelbestuurders/toeschouwers en hun eigendommen dient niet in gevaar gebracht te worden.

•Er mag geen overlast of hinder veroorzaakt worden aan omwonenden of derden.

•De bestuurder (piloot of vlieger) van een modelvliegtuig of modelhelikopter is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn gedragingen en of schade toegebracht aan derden. De bestuurder van het model dient een sluitende wettelijke aansprakelijkheids dekking te hebben voor schade toegebracht aan derden met het model wat hij of zij bestuurt.

•Vliegen boven het publiek is verboden. Ook niet snel en laag vliegen in de buurt van het publiek en niet opstijgen in de richting van piloten/publiek.

•Als er iemand een model ophaalt dient geroepen te worden: man in het veld.

•Aanwijzingen van de clubleiding vcBaanstee/mvc Mistery en Bevoegd Gezag dienen direct opgevolgd te worden

•Gevaarlijke situaties dienen te allen tijde te worden voorkomen.

•Het bestuur houd zich het recht voor om modellen te weren die mogelijk gevaar opleveren voor de aanwezigen en/of de omgeving.

•Voor het indoorvliegen gelden aparte regels.

•De leden dienen tijdens het vliegen het lidmaatschapskaartje van de club bij zich te dragen.