Home

    Welkom op de website van de modelvliegclub Mistery,

        een club van bouwers en vliegers in Purmerend                                          en omgeving.

Vind je vliegen Mistery-eus,

wij leggen graag uit hoe dat allemaal kan.

 


De club is te vinden  op de locatie:  buurthuis ZuidOost

Middenpad 2.

Zuidoostbeemster

We hebben daar de beschikking over een bouwruimte met ca 15 werkplekken en opbergruimte voor materialen, gereedschappen en modellen in aanbouw.

     

  clubavonden:

     

elke  dinsdag

        19 -22 uur
Vliegen in sporthal         De Beuk en buiten op bedrijventerrein  Baanstee-Noord.


De club heeft speciaal voor het vliegen de onderafdeling vliegclub Baanstee opgericht en gebruikt  daarvoor de volgende lokaties:

- de Baanstee-Noord.  Mistery heeft het exclusieve alleenrecht om daar  te vliegen. 

- 1x per maand in  sporthal De Beuk. Ook voor heli's en quads.En incidenteel is ook gast-vliegen  bij onze zuster-club L.C.Icarus      in Amsterdam mogelijk.

  • Mistery: bouwen en vliegen sinds 1991
  • Mistery: vliegtuigmodelbouw op een "hoog niveau"
  • Mistery: de enigste en dus gezelligste modelvliegclub van P'rend
  • Mistery: modelvliegen doe je samen
  • Mistery: met de mogelijkheid om legaal te vliegen in Purmerend
  • Mistery: compleet pakket bouwtekeningen, materialen en gereedschappen staat ter      beschikking van de leden
  • Mistery: modelvliegtuigen bouwen in zowel de traditionele houtbouw als ook met gebruik maken van de meer moderne materialen zoals depron en carbon